Artykuł sponsorowany

W jakim celu i jak często należy wykonywać USG ciąży?

W jakim celu i jak często należy wykonywać USG ciąży?

Badanie ultrasonograficzne (USG) ciąży to nieinwazyjna metoda diagnostyczna, która pozwala na ocenę rozwoju płodu oraz stanu zdrowia matki. W poniższym artykule omówimy cele oraz częstotliwość wykonywania tego badania w trakcie ciąży.

Cel przeprowadzania USG ciąży

USG ciąży ma na celu monitorowanie prawidłowego rozwoju płodu oraz wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości. Badanie to pozwala lekarzom ocenić wiek ciążowy, termin porodu, rozmieszczenie łożyska oraz ilość płynu owodniowego. Ponadto, USG jest często wykorzystywane do wykrywania wad wrodzonych oraz innych problemów zdrowotnych u nienarodzonego dziecka.

Częstotliwość wykonywania USG ciąży

Zaleca się wykonanie trzech głównych badań USG w trakcie ciąży. Oto szczegółowe informacje na temat każdego z nich.

  • Pierwsze badanie USG (I trymestr). Pierwsze badanie USG zwykle odbywa się między 11 a 14 tygodniem ciąży. Jego głównym celem jest potwierdzenie ciąży, określenie liczby płodów oraz wykluczenie ciąży pozamacicznej. Ponadto, w tym okresie można ocenić ryzyko wystąpienia niektórych wad genetycznych, takich jak zespół Downa, poprzez pomiar przezierności karkowej płodu.

  • Drugie badanie USG (II trymestr). Drugie badanie USG przeprowadza się między 18 a 22 tygodniem ciąży. Jest to tzw. badanie morfologiczne, które pozwala na dokładną ocenę budowy ciała płodu oraz wykrycie ewentualnych wad wrodzonych. Lekarz bada m.in. serce, mózg, kręgosłup, kończyny oraz narządy wewnętrzne dziecka.

  • Trzecie badanie USG (III trymestr). Trzecie badanie USG wykonuje się między 30 a 34 tygodniem ciąży. Jego głównym celem jest ocena wzrostu i dojrzałości płodu, ilości płynu owodniowego oraz stanu łożyska. W razie potrzeby lekarz może zdecydować o wykonaniu dodatkowych badań, takich jak np. kolorowe Dopplerowskie badanie przepływów krwi.

  • USG ciąży w przypadkach szczególnych. W niektórych sytuacjach lekarz może zalecić wykonanie dodatkowych badań USG w trakcie ciąży. Przykłady takich sytuacji to m.in. ciąża mnoga, podejrzenie wad wrodzonych, nieprawidłowy rozwój płodu, krwawienie z dróg rodnych czy obecność przeciwciał u matki, które mogą wpłynąć na zdrowie dziecka.

Bezpieczeństwo USG ciąży

Badanie USG ciąży w Białymstoku jest uważane za bezpieczne zarówno dla matki, jak i dla płodu. Nie stosuje się promieniowania jonizującego, a fale dźwiękowe o wysokiej częstotliwości nie powodują szkodliwych skutków. Jednakże, zaleca się ograniczenie liczby badań USG do tych, które są konieczne i uzasadnione medycznie.

Choć USG ciąży jest bardzo pomocne w wykrywaniu wielu nieprawidłowości, nie zastępuje ono innych badań prenatalnych, takich jak amniopunkcja czy biopsja kosmówki. Dlatego ważne jest, aby kobiety w ciąży były świadome dostępnych metod diagnostycznych oraz korzystały z nich zgodnie z zaleceniami lekarza. 

Podsumowując, USG ciąży jest nieinwazyjnym i bezpiecznym badaniem, które pozwala na monitorowanie rozwoju płodu oraz ocenę stanu zdrowia matki. Wykonuje się je zazwyczaj trzy razy w trakcie ciąży, chociaż w niektórych przypadkach może być konieczne przeprowadzenie dodatkowych badań. Regularne uczestnictwo w badaniach prenatalnych oraz konsultacje z lekarzem prowadzącym ciążę są kluczowe dla zapewnienia zdrowia zarówno matki, jak i dziecka.